آخرین اخبار


photo 2022 03 16 12 16 36 370x259 - وبلاگ

داوطلبان گرامی که پکیج زبان انگلیسی 1401 و یا تغییرات ر ...

photo 2022 03 14 12 57 13 370x259 - وبلاگ

ارائه بانک آزمون بصورت تکدرس و دروس ضریبدار بانک آزم ...

photo 2022 03 06 09 13 12 370x259 - وبلاگ

ارائه فایل های تدریس دوره مرور سریع؛ به صورت تکدرس ث ...

فایل تدریس خلاصه درس جراحی دهان،فک و صورت : فصل 1 ( ارز ...

جراحی 370x259 - وبلاگ

نمونه تدریس پکیج خلاصه و جمع بندی (مرور سریع) جراحی ...

photo 2022 03 10 10 18 39 370x259 - وبلاگ

برنامه مطالعاتی هفتگی درس جراحی پیترسون در سامانه جامع ...

دومین جلسه 370x259 - وبلاگ

پنجمین جلسه هفتگی آنلاین علمی-انگیزشی 💫 ۴شنبه هر ه ...

photo 2022 03 09 14 24 16 370x259 - وبلاگ

پنجمین جلسه هفتگی آنلاین علمی-انگیزشی (رایگان) ویژه ...

فایل تدریس خلاصه درس پروتز ثابت؛ فصل 1 ( مقدمه ای بر پر ...

فایل تدریس خلاصه درس ترمیمی فصل 1 ( اهمیت بالینی آناتوم ...

photo 2022 03 06 09 13 12 370x259 - وبلاگ

ارائه فایل های تدریس دوره مرور سریع؛ به صورت تک درس همر ...

photo 2022 03 05 12 34 10 370x259 - وبلاگ

برنامه مطالعاتی هفتگی درس پروتز ثابت در سامانه جامع پار ...